Burgercollectief “Trop is te veel” is geboren

Het is zo Belgisch, de tweetalige uitdrukking “Trop is te veel”. Iedereen begrijpt onmiddellijk de boodschap. Nu is het echt genoeg geweest. Hier trekken we de grens.

Hoge energieprijzen duwen de bevolking richting bankroet. Gezinnen met tweeverdieners komen met hun inkomen niet meer toe en zien hun spaargeld verdwijnen. Kleine zelfstandigen verdrinken in de schulden. Studenten beginnen aan de blok, gekleed in laagjes. Artiesten breken hun creatieve hoofden om de facturen te betalen én om de besparingen in de sector te bekampen. Kwetsbare ouderen, amper van covid bekomen, zien af. Burgers betalen voor de steeds groeiende winsthonger van de energiebedrijven.

Genoeg redenen om furieus te zijn dus. Het collectief Trop is te veel (TITV) is opgericht om die kwaadheid om te zetten in acties én in alternatieve oplossingen. Verschillende mensen uit de vakbondswereld, het verenigings- en bedrijfsleven en de artistieke middens hebben hun menselijke energie gebundeld. Ondertussen is de oproep van TITV al gesteund door heel wat Belgen: Raymond Van het Groenewoud, Nathalie Meskens, Warre Borgmans, Dalilla Hermans, Hannelore Knuts, en door organisaties zoals de Fédération des Étudiants Francophones, Youth For Climate, Hart Boven Hard en het Masereelfonds. Hun handtekeningen versterken die van arbeiders, bedienden, zelfstandigen, gepensioneerden en studenten. Het collectief verenigt ze om samen duidelijk te maken: “Trop is te veel”.

TITV vindt dat de maatregelen van de regering absoluut onvoldoende zijn. Ze staan niet in verhouding tot de miserie waarmee de bevolking geconfronteerd wordt. Het collectief wil dat de regering de prijzen doet dalen tot het niveau van in de lente 2021. Een maatregel die perfect mogelijk is, kijk maar naar Frankrijk. Een degelijke belasting van de overwinsten is nodig om het schaamteloze gegraai van de energiereuzen een halt toe te roepen. TITV stelt ook voor om de energiesector terug in eigen handen nemen. Energie moet opnieuw een publiek goed worden. De vrije markt is geen garantie voor groene, toegankelijke en betaalbare energie. Tot slot eist TITV betaalbare woningen en een fiscale hervorming waarbij de allerrijksten eerlijker bijdragen.

Op zondag 4 december 2022 organiseerde het Collectief een geslaagde lanceeractie. De betoging vertrok aan het Noordstation in Brussel naar het Albertinaplein waar deelnemers werden getrakteerd op krachtige speeches en muziek van Marie Darah (slam), Emeline Tout Court en Slongs Dievanongs. Het collectief roept iedereen op zich aan te sluiten.

Alle info op www.titv.be

Auteur: ACV Puls | Afbeelding: Trop Is Te Veel