Federaal begrotingsakkoord valt tijdskrediet aan

Het federaal begrotingsakkoord 2023-2024 bespaart drastisch in de regeling van tijdskrediet in de privésector. Dat heeft een grote impact op de werkende bevolking en jonge gezinnen. Vooral deeltijds werkenden zijn de dupe; zij zullen voortaan geen tijdskrediet meer kunnen opvragen om voor hun kind(eren) te zorgen. Het ACV raadt iedereen daarom aan om vóór 1 januari 2023 tijdskrediet aan te vragen bij de werkgever.

Thematische verloven en landingsbanen

Eerst het positieve nieuws; het recht op thematisch verlof wordt niet aangetast. Ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof blijven bestaan. Financieel is er wél een kater bij de thematische verloven: de toeslagen voor werknemers ouders dan 50 jaar verdwijnen. Bruto gaat het daarbij om 150€ bij halftijds verlof en 100€ bij 1/5 vermindering. Landingsbanen blijven volledig buiten schot van het begrotingsakkoord en zien geen wijzigingen in de tewerkstellingsvoorwaarden of andere besparingen.

Tijdskrediet met motief

Het ziet er echter minder rooskleurig uit voor alle vormen van tijdskrediet met motief. Zo verdwijnt de toeslag voor werknemers met minstens vijf jaar anciënniteit bij de werkgever. Het gaat daarbij bruto om ongeveer 100€ bij voltijds tijdkrediet, en 60€ bij halftijds tijdkrediet. Een financiële opdoffer. Maar bovenal worden de tewerkstellingsvoorwaarden om aan tijdskrediet met motief te voldoen, drastisch aangescherpt.

Momenteel kan iemand die voltijds werkt, 4/5 gaan werken en iemand die 3/4 werkt halftijds gaan werken. Iedereen, ongeacht het aantal werkuren, kan sowieso volledig ophouden met werken via tijdskrediet met motief. Voortaan zal iedereen die in de twaalf maanden voor de aanvraag niet voltijds gewerkt heeft echter volledig worden uitgesloten van de regeling. Dat heeft een enorme impact. Denk maar aan de vele sectoren in de zorg waar vooral vrouwen aan het werk zijn, en waar deeltijds werken eerder regel dan uitzondering is.

Tijdskrediet met als motief zorg voor kind

Het is vooral dit populaire motief dat onder vuur ligt door de nieuwe regeling. Naast de eerder vermelde beperkingen wordt de leeftijdsgrens voor voltijds tijdskrediet fors verlaagd, waardoor het kind maar 5 in plaats van 8 jaar mag zijn. Voor deeltijds tijdskrediet blijft de leeftijdsgrens ongewijzigd op 8 jaar, maar mogen er voortaan maar 48 in plaats van 51 maanden opgenomen worden. Voor kinderen met een beperking blijven de leeftijdsgrens en duur behouden. Verder wordt vanaf 2024 de anciënniteitsvereiste opgetrokken tot 36 maanden in plaats van 24 maanden. ACV Puls keurt deze maatregelen natuurlijk sterk af.

Auteur: Max De Boeck | Illustratie: Davien Dierickx