Vakbondsdelegaties uit de Europese non-profitsectoren namen op 9 december deel aan een actie van de internationale vakbondsorganisatie EPSU. Die dag kwamen namelijk alle Europese Ministers van Gezondheid samen op een Europese Raad. Het ideale moment dus om concrete bezorgdheden en eisen op tafel te leggen. De EPSU en de aangesloten nationale vakbonden menen dat de ministers de hoogdringendheid van de personeelstekorten niet inzien. Ook het risico van instortende gezondheids- en zorgsystemen lijkt niet door te dringen. De Europese Unie (EU) moet volgens de vakbonden pleiten voor meer overheidsmiddelen voor gezondheid en zorg. Bezuinigingen kunnen nu niet op de agenda staan.

Gezondheid en zorg zijn een publiek goed en commercialisering moet worden voorkomen. De commercialisering van bepaalde zorgsectoren terugdraaien, is nodig om de veerkracht te waarborgen en de rechten van zorgontvangers centraal te stellen. Daarnaast stelt de EPSU dat COVID-19 in de EU erkent moet worden als een beroepsziekte. Om dit alles te realiseren moeten collectieve onderhandelingen en sectorale overeenkomsten versterkt worden met het oog op voldoende personeel, eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. De EPSU hoopt dat met de actie de boodschap luid en duidelijk is binnengekomen en dat men op alle niveaus in actie schiet.

www.epsu.org