Stijging van het aantal dodelijke arbeidsongevallen in Europa

Het Europees Vakverbond (EVV) is verontrust. In bijna de helft van alle EU-lidstaten vond er in 2020 een stijging van het aantal dodelijke ongevallen plaats. Het EVV voert al geruime tijd campagne rond “nul doden op het werk”. Op basis van het huidige tempo verwacht men dat het aantal dodelijke arbeidsongevallen tot 2062 zal stijgen. Dat is zeven jaar langer dan eerder werd verwacht. De landen met de sterkste stijging in 2020 zijn Italië (+285 doden), Spanje (+45 doden) en Portugal (+27 doden). Maar ook in België telde men twee doden extra.

Het EVV roept de ministers van Arbeid daarom op om hun manifest te ondertekenen. Daarin vragen ze de Europese Unie, nationale regeringen en werkgevers om zich te engageren om tot nul doden op het werk te komen. Dat veronderstelt opleiding, bescherming, rapportering, inspecties en sancties inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Het zal ook nieuwe wetgevende en andere initiatieven vragen van de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Ondertussen hebben al meer dan 150 vooraanstaanden getekend waaronder nationale ministers, leden van het Europees Parlement, deskundigen en vakbondsleiders. De afgelopen decennia zijn veel levens gered door strengere veiligheidswetgeving. Uit de EVV-cijfers blijkt echter dat de vooruitgang in sommige landen tot stilstand komt en in andere landen volledig wordt teruggedraaid. Daar moet verandering in komen.

www.etuc.org