De energieprijs duwt de levensduurte fors omhoog. Alles wordt duurder. Gelukkig hebben de vakbonden in de meeste sectoren afspraken afgedwongen waardoor de lonen de inflatie volgen. Let op, de index is dus geen opslag, maar beschermt alleen enigszins je koopkracht! De komende maanden worden de lonen aangepast in volgende sectoren. De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

Oktober 2022

PC 130.01 | Drukkerijen, grafische kunstbedrijven en dagbladbedrijven: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 130.02 | Dagbladen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 201 | Zelfstandige kleinhandel: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 202 | Kleinhandel in voedingswaren: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 307 | Makelarij: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 312 | Warenhuizen: Alle lonen worden met 2% verhoogd