Voeding

Vanaf november 2022 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de voeding hun vakbondspremie. Deze bedraagt maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.
Om recht te hebben op de vakbondspremie, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet je tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022 minstens elf dagen gewerkt hebben in een onderneming die valt onder de sector voor de bedienden uit de voe­ding (PC 220). Je PC-nummer kan je op je loonfiche terugvinden. Ook moet je ten laatste op 1 maart 2022 lid geworden zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in cash of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke ACV-Puls-secretariaat.