400.000 Vlamingen kregen al hun herfstprik tegen het coronavirus. Misschien ontving ook jij ondertussen een uitnodiging om je (opnieuw) te laten vaccineren. Kan je hiervoor nog vaccinatieverlof opnemen?

Tot en met 30 juni 2022 had je als werknemer het recht om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om je te laten vaccineren. Er ligt een wetsontwerp klaar om dit vaccinatieverlof ook in te voeren voor de huidige vaccinatieronde. Dat ligt nu bij de sociale partners (de vakbonden en de werkgeversorganisaties) voor advies. Maar hier knelt het schoentje.

De vakbonden steunen het wetsvoorstel. Als maatschappij hebben we er alle belang bij dat een zo groot mogelijke groep mensen wordt gevaccineerd. Iedereen die zich wil laten vaccineren, moet deze mogelijkheid krijgen zonder loonverlies te lijden. De werkgevers denken hier echter anders over. Zij willen niet weten van betaald vaccinatieverlof, omdat dit de bedrijven op kosten zou jagen. Ze weigeren voorlopig dan ook het regeringsvoorstel te steunen.

Op het ogenblik dat wij dit schrijven is het antwoord dus: nee, momenteel heb je geen recht op vaccinatieverlof. Tenzij je werkgever akkoord gaat natuurlijk. Is dit niet het geval, dan zal je voor een vaccinatie tijdens de werkuren vakantie of onbetaald verlof moeten opnemen. Wij hopen dat de werkgevers alsnog zullen inzien dat ook zij er alle belang bij hebben dat hun werknemers zich laten vaccineren. Of dat de regering het vaccinatieverlof toch invoert, ondanks het protest van de werkgevers.

Krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren? Check dan zeker eerst onze website www.hetacv.be. Zodra er een beslissing is over het vaccinatieverlof, vind je hier alle info terug. Wij volgen het dossier van nabij op.

Auteur: Dennis Soete | Afbeelding: Shutterstock