Meer vaderschapsverlof voor Deense mannen

Denemarken kent een uitgebreid systeem van ouderschapsverlof. Een moeder krijgt er achttien weken zwangerschapsverlof met vier volledig betaalde weken voor de bevalling en veertien erna. De vader kon tot voor kort na de bevalling twee weken vrijaf nemen, waarna beide ouders nog eens 32 weken ouderschapsverlof onderling mochten verdelen. Deze regeling is nu veranderd. Heel wat vaders namen immers enkel de twee weken verlof op, waarna de moeder de rest van het ouderschapsverlof kreeg. De nieuwe wet wil dit veranderen.

Negen weken van het totale ouderschapverlof zullen automatisch toegekend worden aan vaders. Als ze die niet opnemen, gaan ze verloren. Het is een duwtje in de rug voor nieuwe vaders. Ook de Deense Industrievakbond moedigt hen aan om van dit verlof gebruik te maken. In sommige collectieve arbeidsovereenkomsten overtuigden ze werkgevers zelfs om bovenop de ouderschapsuitkering een bijkomende premie te voorzien waardoor ouders geen loonverlies lijden. Zo’n afspraken maken het ook voor vaders vanzelfsprekend om negen weken ouderschapsverlof op te nemen.