Europese vakbonden en de koopkrachtcrisis

In heel Europa staan de hoge energieprijzen, stijgende kosten voor levensonderhoud en koopkrachtverlies op de vakbondsagenda. In Duitsland eist de industrievakbond IG Metall een loonsverhoging van 8%. In Nederland vraagt FNV een loonsverhoging die rekening houdt met de inflatie. Ook Franse bonden leggen gelijkaardige eisen op tafel. België kent een systeem van automatische loonindexering, maar de werkgevers willen dit bevriezen.

Nationaal en Europees zijn vakbonden in actie geschoten. Het Europees Vakverbond (EVV) legde een zespuntenplan op tafel. Hierin vragen ze o.a. een grondige hervorming van de Europese energiemarkt en gerichte ondersteuning voor burgers die het moeilijk hebben om hun energierekening te betalen. Via een concreet actieplan verhoogt het EVV – samen met de nationale vakbonden – de druk op overheden en werkgevers. Het volledige plan en overzicht van de acties vind je terug op www.etuc.org.