Financiële sectoren

Voor de financiële sectoren (PC’s 306, 307, 309, 310, 325 en 341) is een vakbondspremie voorzien voor vakbondsleden. Dat maakt lidmaatschap nog interessanter!

Voorwaarden

  • ten laatste lid geworden zijn op 1/5/2022;
  • 6 maanden gewerkt hebben in betrokken PC in 2020 (behalve voor pensioen en SWT, dan is 1 maand genoeg);
  • in orde zijn met de betaling van het lidgeld.

Werknemers in tijdskrediet en langdurig zieken hebben ook recht op de vakbondspremie.

Leden in vervroegd vertrek die nog een volledige bijdrage betalen, hebben ook recht op de premie.

Bedrag van de premie

  • PC 306 Verzekeringen: 40 euro
  • PC 307 Makelarij en Verzekeringagentschappen: 35 euro
  • PC 309 Beursvenootschappen: 35 euro
  • PC 310 Banken: 35 euro met uitzondering van Belfius (50 en 25 euro)
  • PC 341 Bemiddeling Bank- en beleggingsdiensten: 35 euro
  • PC 325 Openbare kredietinstellingen: 50 euro

Als je in orde bent met de betaling van je lidgeld, wordt je vakbondspremie automatisch op je rekening gestort op 15 september 2022.

Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens waarover wij beschikken nog steeds correct zijn. Je kan dit via ‘Mijn ACV’ op www.hetacv.be.