In oktober starten cultuurvakbond ACV Puls en United Freelancers onderhandelingen met de werkgevers in de podiumkunsten over minimumvergoedingen. Daar hebben we jouw input voor nodig.

In de cultuursector werken niet enkel werknemers. Er zijn ook steeds meer mensen aan de slag met zelfstandige statuten. Ook voor die freelancers willen we er zijn. Daarom werken we In de sector van de podiumkunsten nauw samen met United Freelancers, de ACV-werking voor zelfstandigen zonder personeel.

Onlangs kwamen we met de werkgevers in de podiumkunsten principieel overeen minimumvergoedingen in te voeren voor alle zelfstandigen in de podiumkunsten. Opdrachtgevers kunnen boven die vergoedingen gaan, maar niet eronder. Op die manier vermijden we dat een statuut misbruikt kan worden om te lage vergoedingen te betalen.

Aan die princiepsovereenkomst zijn nog geen bedragen gekoppeld. Daar hebben we jouw hulp voor nodig. We hebben daarom een korte bevraging opgesteld. Werk je als zelfstandige in de podiumkunsten? Neem dan vijf minuten de tijd en zorg er mee voor dat je correct vergoed wordt.

Je vindt de bevraging op www.cultuurvakbond.be.