De energieprijs duwt de levensduurte fors omhoog. Alles wordt duurder. Gelukkig hebben de vakbonden in de meeste sectoren afspraken afgedwongen waardoor de lonen de inflatie volgen. Let op, de index is dus geen opslag, maar beschermt alleen enigszins je koopkracht! De komende maanden worden de lonen aangepast in volgende sectoren. De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

Augustus 2022

PC 321 | Farmaceutische groothandel: alle lonen +2%

PC 327 | Beschutte en sociale werkplaatsen: alle lonen +2%

PC 330 | Ziekenhuizen, thuisverpleging, ouderenzorg, revalidatiecentra en gezondheidsondersteunende diensten: alle lonen +2%

September 2022

PC 304 | Podiumkunsten: alle lonen +2%

PC 311 |Grote kleinhandelszaken: alle lonen +2%

PC 313 | Apothekers en tarificatie: alle lonen +2%

PC 315.02 | Luchtvaartmaatschappijen: alle lonen +2%

PC 318 | Gezinszorg: alle lonen +2%

PC 319 | Opvoedingsinstellingen: alle lonen +2%

PC 329 | Socio-culturele sector: alle lonen +2%

PC 331 | Kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie: alle lonen +2%