2022, een jaar van protest in de Europese zorgsector

Hogere lonen en meer personeel zijn geen nieuwe eisen in de Europese zorgsector. Maar sinds de covidpandemie staat het prominenter op de agenda van het sociaal overleg en de politiek. De Europese Commissie stelde een plan voor om de zorg te verbeteren. En ook de Europese sociale partners sloten kaderafspraken voor betere zorg.

In alle Europese landen willen werknemers meer banen en betere loon- en arbeidsvoorwaarden. In het voorjaar leidde dit tot een golf van protest in tal van Europese landen. In sommige landen kwamen er verbeteringen. Zo kwam er in Oostenrijk 3,2% loonsverhoging in de kinderopvang en een 37-urenweek in de private gezondheidszorg. In Nederland pakt een nieuw collectief afsprakenkader de buitensporige werkdruk aan en verbeterden de arbeidsomstandigheden voor 700.000 werknemers in de publieke zorgsector.

Maar niet overal werd vooruitgang geboekt. In Ierland weigert de overheid in te gaan op de eisen van het personeel en krijgen werknemers al veertien jaar geen opslag. Daarom komen er nu acties. Kortom, ook in het najaar blijven vakbonden uit de zorg in Europa vollenbak vooruit gaan en respect eisen voor werknemers in de zorg en welzijn.

www.epsu.org