Ik zorg voor een zieke vriendin. Kan ik daar verlof voor krijgen?

Om zorgtaken voor een zieke op te nemen bestaan er verschillende mogelijkheden. Rond mantelzorg en verlof om medische bijstand bestaat nogal wat verwarring. Hieronder leggen we het verschil uit.

Verlof om medische bijstand kan je opnemen voor een zwaar ziek gezins- of familielid. Om voor hen te zorgen, zou je eventueel ook tijdskrediet met motief zorg of bijstand kunnen opnemen. Maar voor een vriendin die geen bloed- of aanverwant is of niet bij je inwoont, zijn deze verlofstelsels niet van toepassing.

Daarvoor is er dan mantelzorgverlof. Dat is een vrij nieuwe vorm van verlof, die je voltijds, halftijds of 1/5 kan opnemen om hulp of bijstand te geven aan iemand die wegens hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het hoeft dus niet te gaan om een familie- of gezinslid, maar je moet wel erkend zijn als mantelzorger voor de persoon. Daarvoor moet je een erkenningsaanvraag indienen bij je ziekenfonds. Dat zal hierover een beslissing nemen. De erkenning is één jaar geldig, maar kan verlengd worden.

Om mantelzorgverlof te kunnen opnemen gelden geen anciënniteitsvoorwaarden, maar deeltijdse onderbrekingen zijn enkel mogelijk voor voltijdse werknemers.

Je werkgever kan het mantelzorgverlof niet weigeren. Het is een recht. Je hebt recht op zes maanden volledige schorsing van je arbeidscontract of twaalf maanden deeltijds. Ook als je erkend bent als mantelzorger voor meerdere personen, blijven die grenzen dezelfde. Per zorgbehoevende kan je dan ofwel drie maanden voltijds, ofwel zes maanden deeltijds, ofwel een combinatie daarvan opnemen. Voltijds verlof kan je opsplitsen in periodes van één maand of een veelvoud daarvan; deeltijds verlof in periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan.

Voor dit verlof kan je ook forfaitaire onderbrekingsuitkeringen ontvangen die hetzelfde zijn als de uitkeringen voor medische bijstand. De meest actuele bedragen kan je terugvinden op www.rva.be.

Ook bij mantelzorgverlof ben je beschermd tegen ontslag tot 3 maanden erna. Dat wil zeggen dat je werkgever je niet mag ontslaan, tenzij om dringende of andere redenen die niets met je loopbaanonderbreking te maken hebben. Doet hij dit toch, dan zal hij je – bovenop de normale opzegvergoeding – een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan 6 maanden loon.

Heb je nog vragen rond mantelzorgverlof? Klop dan zeker aan bij je Puls-secretariaat. Onze contactgegevens vind je achteraan dit magazine.

Auteur: Audrey Rottier | Afbeelding: Shutterstock