Mondiale actiedag zet werknemersrechten in het klimaatdebat centraal

De klimaatcrisis bedreigt werknemers in elke sector en overal ter wereld. Extreem weer heeft nu al catastrofale gevolgen. In Azië zijn 22,6 miljoen mensen moeten verhuizen wegens klimaatrampen. In Afrika is de landbouw met 34% gedaald door klimaatverandering. Er is dringend actie nodig om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.

Ook vakbonden spelen daarin een rol. Op 22 juni voert het Internationaal Vakverbond (IVV) hiervoor wereldwijd actie. Wereldwijd roept IVV werknemersvertegenwoordigers op om in dialoog te gaan met hun werkgevers – groot en klein, privé en publieke sector. Samen moeten ze werken aan eerlijke, klimaatvriendelijke jobs en een duurzaam bedrijfsbeleid waarin veiligheid, jobs en klimaatinspanningen centraal staan. De klimaatcrisis is een van de dringendste problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Ze bedreigt de bestaansmiddelen en het leven van miljoenen mensen. We moeten nu ingrijpen.

Neem deel aan het grootste wereldwijde gesprek over onze toekomst via http://ituc-csi.org/cepow