Artificiële intelligentie op het werk

De sociale partners in de verzekeringssector hielden op 20 mei een studie- en uitwisselingsvoormiddag over de impact van artificiële intelligentie op de werkvloer. Zowel de technologie als de wetgeving zijn volop in beweging. Uit tal van concrete voorbeelden bleek dat algoritmes vandaag en in de toekomst de functie-inhoud van vele verzekeringsjobs zullen wijzigen. Vele medewerkers uit de sector zullen competenties moeten ontwikkelen of verbeteren om mee te kunnen met deze technologische evoluties. Het sectorale opleidingsinstituut FOPAS zal hierin een belangrijke rol moeten spelen. Op korte termijn zoekt de sector namelijk maar liefst 1.700 werknemers. Sectorfederatie Assuralia zal dus mensen blijven helpen waar nodig.

ACV Puls zal er als vakbond op blijven toezien dat digitalisering en de invoering van artificiële intelligentie leiden tot interessantere jobs met meer arbeidsvreugde, en niet tot het omgekeerde. Verder zal de vakbond er samen met de werkgevers over waken dat het bestaande personeel op tijd en met de nodige ondersteuning opgeleid en/of geheroriënteerd wordt om met die nieuwe technieken te kunnen werken in de toekomst.