De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

PC 201 | Zelfstandige kleinhandel: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 202 | Kleinhandel in voedingswaren: Alle lonen worden met 4% verhoogd

PC 202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 304 | Podiumkunsten: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 307 | Makelaars: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 311 | Grote kleinhandelszaken: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 312 | Warenhuizen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 318 | Gezinszorg: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 319 | Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 329 | Socio-culturele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 331 | Welzijn- en gezondheidssector Vlaanderen: Alle lonen worden met 2% verhoogd