Non-ferro (PC 224)

In de sector van de non-ferrometalen (paritair comité 224) is er een vakbondspremie van 115 euro. De premie wordt uitgekeerd van 27 april tot 31 juli 2022.

Voor de bedienden en kaderleden bij Umicore, Aurubis en Nyrstar is er een eigen bedrijfspremie. Je hebt er recht op als je ten laatste vanaf 31 maart 2022 lid bent van het ACV.

Om je vakbondspremie in de non-ferrometalen te krijgen, moet je in 2021 minstens één maand lang in dienst zijn geweest bij een bedrijf uit de sector. Deze voorwaarde geldt ook voor langdurig zieken, werklozen, gepensioneerden, SWT’ers en werknemers in voltijds tijdkrediet.

Je hebt recht op de sectorpremie als je ten laatste vanaf 31 december 2021 lid bent van het ACV. Je moet ook in orde zijn met de betaling van je bijdragen op het ogenblik dat de premie wordt uitgekeerd.

De betaling gebeurt op basis van een origineel attest dat je ontvangt van je werkgever. Bezorg dit attest aan je ACV Puls-afgevaardigde of je ACV Puls-secretariaat