Nood aan respect voor werknemers in toeleveringsketens

Op 24 april is het negen jaar geleden dat in Bangladesh 1.134 kledingarbeiders om het leven kwamen toen een gebouw instortte waarin leveranciers werkten van internationale modemerken. Sindsdien ging de veiligheid en gezondheid van deze werknemers erop vooruit, maar het gaat onaanvaardbaar traag. Belgische ngo’s en vakbonden roepen Belgische politici daarom op om bindende wetgeving goed te keuren die merken verplicht zorg te dragen voor alle werknemers in hun keten. Met de campagne “MadeWithRespect” verhogen ze de druk.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie komen wereldwijd jaarlijks 2,3 miljoen werknemers om door arbeidsongevallen of werkgerelateerde ziektes. Vaak werken ze in bedrijven waar zij nauwelijks beschermd zijn. Dit gaat vaak samen met hongerlonen, schending van de vakbondsvrijheid… Zowel België als Europa zette al stappen naar een wetgevend kader. Maar het Belgisch middenveld vraagt meer ambitie en snellere actie om de massale mensenrechtenschendingen in internationale ketens aan te pakken.