Collectief overleg werpt vruchten af in Roemeense banksector

Op 8 april sloot de Roemeense vakbond FSAB twee collectieve arbeidsovereenkomsten af voor de 25.000 werknemers uit de banksector. De eerste cao verhoogt het minimumloon met 24%. Ervaring en loyaliteit worden beter beloond per 5 jaar dienst binnen eenzelfde bedrijf. Het akkoord verlengt ook de opzegtermijn en -vergoeding. De tweede cao bevat afspraken over telewerk en voorziet vergoedingen voor apparatuur en nutsvoorzieningen. De cao stelt ook grenzen aan het toezicht op werknemers op afstand en voorziet een recht op deconnectie.

Sectoroverleg is een recent fenomeen in Roemenië. Voor 2018 was er geen enkel afsprakenkader dat dit mogelijk maakte. FSAB dwong in 2018 een eerste sectorakkoord af. Op basis hiervan werkte de vakbond aan wederzijds vertrouwen en het inzicht dat overleg een win-winsituatie creëert voor werknemers en werkgevers. Deze positieve ontwikkelingen leidden vervolgens tot een tweede en derde sectorakkoord.

www.uniglobalunion.org