ACV Puls veroordeelt de Russische militaire inval en oorlog in Oekraïne

ACV Puls roept België en de EU op tot inzet voor een vredesproces met respect voor democratie, werknemers- en mensenrechten en internationale verdragen. Samen met de Europese en Internationale vakbeweging veroordelen ACV en ACV Puls de militaire Russische interventie in Oekraïne. Dit is een flagrante schending van het internationaal recht. Er moet aan een vreedzame oplossing gewerkt worden. Ook de Belgische regering heeft een rol te spelen – ook voor mensen op de vlucht die nood hebben aan een onderdak, voedsel en verzorging.

Wij verwachten van Europa een sterk leiderschap om ons uit deze crisis te leiden. De Europese Unie en de internationale gemeenschap moeten alle middelen inzetten voor de de-escalatie van het conflict. ACV Puls betuigt steun en solidariteit aan het Oekraïense volk dat zich moedig verzet tegen de agressie, en in het bijzondere aan de Oekraïense werknemers en vakbonden. Uiteraard ook aan de mensen die massaal het conflict ontvluchten en aan de burgers in Rusland en Wit-Rusland die zich moedig verzetten tegen de oorlog, opkomen voor rechtvaardigheid en het recht op vrije meningsuiting en actie ondanks de dreigende repressie.

ACV Puls wil samen met vredesbewegingen wereldwijd de weg inslaan naar duurzame vrede. De rol van het middenveld, burgerbewegingen en vakbonden zijn cruciaal in de vrijwaring van het recht op vrije meningsuiting, werknemersrechten en grondrechten.