Digitaal toezicht op winkelpersoneel

De Zweedse vakbond Handels organiseerde een bevraging bij werknemers in de retail over digitaal toezicht op de werkvloer. 94 tot 97% van de respondenten gaf aan dat ze op het werk worden gecontroleerd. De meest voorkomende vormen van controle zijn de prikklok of bewakingscamera’s. De bevraging stelde ook vragen over het controleren van tassen van werknemers, meting van de individuele verkoop, alcohol- en drugtesten, GPS-monitoring…

Technologisch toezicht kan volgens Handels een positieve veiligheidsmaatregel zijn, maar enkel als vakbonden en werknemers volledig bij het proces worden betrokken. Het mag er niet toe leiden dat werknemers niet naar het toilet kunnen zonder dat dit wordt geregistreerd. Ondanks een goed Zweeds wetgevend kader over digitaal toezicht en verzameling van persoonsgegevens op het werk, vond meer dan 50% van de respondenten dat hun werkgever dit had nagelaten.

Nochtans moet de werkgever informatie verstrekken over het doel van het toezicht en hoe de data zullen worden gebruikt. 85% van de respondenten wist niet waarom ze in de gaten werden gehouden. De mondiale dienstenvakbond UNI roept op om over dit toezicht collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Tijdens de pandemie is dit soort toezicht in alle sectoren toegenomen. Voor werknemers in de handel zijn de cijfers bijzonder onthutsend.

www.uniglobalunion.org