Wij willen onderhandelen zonder taboes!

100.000 keer bedankt!

Jullie zijn goed bezig. Met bijna 100.000 hebben jullie de loonnormpetitie getekend. Daarmee geven jullie een sterk signaal aan de regering dat jullie die slechte wet niet lusten.

Even terug in de tijd: de loonnormwet van 1996 zegt dat de lonen in ons land niet sterker mogen stijgen dan in onze buurlanden. De wet voerde een ‘loonnorm’ in. Die gaf de onderhandelaars in de sectoren een richting van hoeveel de lonen mochten stijgen. De sterke sectoren die goed hadden gepresteerd, konden nog altijd meer doen, maar de zwakkere sectoren werden door deze indicatieve loonnorm toch ook aangepord om de lonen te doen stijgen.

Verscherping

In 2017 verscherpte de regering de wet. De loongroei moest volgens haar nog wat harder in de tang genomen worden. De indicatieve loonnorm werd een verplichte loonnorm. Geen enkele sector of onderneming mag sindsdien nog meer doen dan wat de norm oplegt – ook niet de bedrijven die mooie winsten boekten. Die norm wordt bovendien ook steeds lager: bij de vorige onderhandelingsronden nog nauwelijks 0,4%.

Om daar tegen te protesteren sloegen de vakbonden de handen in elkaar. De petitie was één van de hefbomen. Met 25.000 handtekeningen konden we de discussie over de loonnorm opnieuw op de agenda van het parlement zetten.

Die drempel haalden we al begin januari, twee weken na de petitie startte. Dankzij jullie staat de teller inmiddels bijna vier keer zo hoog.

En nu?

De petitie is afgelopen. Nog voor de zomervakantie wordt de loonnormwet terug aan het parlement voorgelegd voor bespreking. De kans dat de wet van tafel wordt geveegd is klein. De regeringspartijen hebben in hun regeerakkoord afgesproken dat de wet overeind blijft. Maar we blijven op de nagel kloppen en komen op 20 juni op straat tijdens en vakbondsmanifestatie.

En we blijven proberen om de wet te doorbreken. Bij de vorige onderhandelingsronde hebben we een eerste barstje in de wet geslagen. De coronapremie van 500 euro kwam er bovenop de marge van 0,4%. Die overwinning is nog altijd veel te beperkt natuurlijk. Maar eind dit jaar starten nieuwe loononderhandelingen. Met 100.000 mensen achter ons staan we weer wat sterker om nog meer vooruitgang te forceren.

Bedankt voor jullie steun. Wij blijven ervoor gaan!