Ik ben ziek maar door corona nu ook tijdelijk werkloos

Ben je ziek en word je tijdelijk werkloos omwille van de corona-pandemie? Wat betekent dat dan? Krijg je gewaarborgd loon, een ziekte-uitkering of een werkloosheidsuitkering?

De algemene regels over ziekte staan in de Arbeidsovereenkomstenwet. Die zegt dat je als bediende met een contract van onbepaalde duur, een contract van bepaalde duur van minstens 3 maanden of een duidelijk omschreven werk van minstens 3 maanden je recht op loon behoudt tijdens de eerste 30 dagen van je arbeidsongeschiktheid. Die periode wordt de ‘periode van gewaarborgd loon’ genoemd.

Addertjes onder het gras

De federale overheid en het Riziv namen echter lang een ander standpunt in. De federale overheid stelde dat de werkgever bij samenloop van arbeidsongeschiktheid en tijdelijke werkloosheid niet verplicht is om je gewaarborgd loon te betalen. Het RIZIV bevestigde bovendien dat je als bediende dan ziekte-uitkeringen zou krijgen vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die tijdens de periode van gewaarborgd loon valt. Deze regeling werd nooit omgezet naar wetgeving, maar in de praktijk soms wel toegepast door sociale secretariaten.

Ons standpunt en rechtspraak

Net als in de rechtsleer en rechtspraak hanteert het ACV al jaren het principe dat in zo’n gevallen de chronologie moet worden gevolgd. Als je contract dus wordt geschorst door zowel arbeidsongeschiktheid als tijdelijke werkloosheid omwille van corona (overmacht), moet er gekeken worden naar de schorsingsgrond die zich eerst heeft voorgedaan.

Wanneer je dus eerst ziek wordt en je werkgever roept vervolgens tijdelijke werkloosheid in door corona, dan primeert de eerste schorsing, in dit geval de ziekte. Je zal dan de eerste 30 dagen van je ziekte verder gewaarborgd loon uitbetaald krijgen, maar geen werkloosheids- of ziekte-uitkering. Recent werd deze ACV-redenering nog bevestigd door de Antwerpse Arbeidsrechtbank. Ben je zelf in dit geval? Klop dan zeker aan bij je Pulssecretariaat voor advies. Onze contactgegevens vind je achteraan dit magazine.

Auteur: Audrey Rottier | Afbeelding: Shutterstock