De Europese vakbond voor publieke diensten EPSU en Europees anti-armoedenetwerk EAPN kwamen begin februari op voor het recht op betaalbare en schone energie voor alle Europeanen. Ze stellen dat energiearmoede niet zal worden opgelost door pure marktwerking. De energiekosten duwen meer dan 50 miljoen Europeanen in armoede. Dat aantal neemt schrikbarend snel toe.

Volgens deze organisaties heeft iedere EU-burger recht op betaalbare én schone energie. Daarom moet de EU niet alleen initiatieven opzetten om klimaatneutraliteit te waarborgen, maar tegelijkertijd ook structurele ongelijkheden uitroeien op diverse terreinen (onderwijs, arbeidsmarkt,…). Dat moeten leiden tot een sociaal rechtvaardige en groene overgang op de arbeidsmarkt, een toereikend inkomen en sociale bescherming, billijke prijzen, volledig gesubsidieerde renovatie- en energie-efficiëntieprogramma’s, en grote investeringen in hernieuwbare energieprogramma’s voor wie daar het meest behoefte aan heeft.

www.epsu.org