Vier weken staken rendeert in Berlijns ziekenhuis

Op 7 oktober 2021 boekte de Duitse vakbond Ver.di een belangrijk succes in academisch ziekenhuis Charité in Berlijn. Na vier weken staken hebben is er een akkoord over een cao die een minimale personeelsbezetting garandeert. Die zal vastleggen hoeveel personeel aanwezig moet zijn op elke afdeling, inclusief chirurgie, anesthesie, radiologie, spoedafdelingen en verloskamers.

Als werknemers meer dan vijf keer in onderbezette situaties werken, krijgen ze compensaties zoals vrije dagen, kinderopvangvoorzieningen… Bovendien wordt de psychosociale hulpverlening op de afdelingen intensieve zorgen versterkt. Er komt ook een preventieplan tegen geweld. Het ziekenhuis wil de komende drie jaar ook 700 extra werknemers in dienst nemen. Voor Ver.di is deze overeenkomst een groot succes – niet alleen voor het ziekenhuis zelf, maar ook als positief voorbeeld voor de sector. Dit was enkel mogelijk dankzij de volharding en vastberadenheid van het stakende personeel.

https://gesundheit-soziales.verdi.de/