Litouwse gezondheidsvakbonden slaan handen in elkaar

Het Litouwse gezondheidssysteem behoort absoluut niet tot de Europese top. De overheidsuitgaven liggen er de helft lager dan het Europese gemiddelde en patiënten die niet tot een risicogroep behoren (ouderen, kinderen, …) moeten hun farmaceutische producten met eigen centen betalen.

Covid zet het systeem nog extra onder druk en versterkt het gebrek aan personeel en investeringen. De negen Litouwse vakbonden in de gezondheidssector sloegen de handen in elkaar en onderhandelden samen met de overheid voor alle werknemers in de openbare en gesubsidieerde gezondheidsinstellingen. Die aanpak loont.

Volgend jaar trekt de overheid 153 miljoen euro extra uit voor loonsverhogingen voor het personeel. Voor gezondheidswerkers in de openbare sector betekent dit dat de lonen gemiddeld 6% stijgen. Voor het personeel in de gesubsidieerde instellingen zelfs 10,9%. Verder wordt ook de arbeidstijd ingekort en de werkdruk in kaart gebracht.

www.epsu.org