Vraag van de maand: Heb ik recht op een coronapremie?

Ondernemingen waar tijdens de covid-19-crisis ‘goede resultaten’ behaald werden, kunnen een coronapremie toekennen aan hun werknemers. Het gaat echter niet om een premie in geld, maar om een beloning in de vorm van consumptiecheques.

De toekenning van deze cheques moet vastgelegd zijn in een akkoord in de sector of onderneming (een cao), dat uiterlijk op 31 december 2021 gesloten werd. Als de cheques al in een sectorale cao vervat zitten, dan is de werkgever verplicht om ze toe te kennen. Op ondernemingsvlak kunnen ook nog gunstigere afspraken gemaakt worden.

In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging of voor personeelscategorieën waarvoor het niet de gewoonte is om een cao af te sluiten, mag de toekenning ook via een individueel schriftelijk akkoord geregeld worden.

RSZ en bedrijfsvoorheffing?

De coronapremie in de vorm van consumptiecheques wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als loon. In dat geval worden geen persoonlijke RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden. Er is wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd.

Bedrag en besteding

Het totale bedrag van de coronapremie mag niet hoger zijn dan 500 euro per werknemer. De regelgeving legt niet vast dat de premie in verhouding tot het geleverde arbeidsregime uitgekeerd moet worden. Hoe groot je coronapremie is, hangt af van de afspraken in de cao.

De cheques worden op naam van de werknemer afgeleverd. Het kan gaan om ‘papieren’ cheques of in elektronische vorm. De consumptiecheques kunnen worden afgeleverd tot uiterlijk 31 maart 2022. Tot 31 december 2022 kunnen ze besteed worden in:

Horecagelegenheden

Kleinhandelszaken | De fysieke aanwezigheid van de consument is vereist, dus online aankopen zijn niet mogelijk.

Wellnesscentra | Met inbegrip van sauna’s, zonnebankcenters, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

Schoonheidssalons | Niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons

Rijscholen

Toeristische attracties | attractieparken, dierenparken, kastelen en musea

Bioscopen en andere inrichtingen uit de culturele sector | Erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de overheid

Bowlingzalen, zwembaden, fitnesscentra en sportverenigingen | Met een erkende of gesubsidieerde federatie

Auteur: Bram Van Goethem | Afbeelding: Shutterstock