De voorbije maanden werden in nogal wat sectoren nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten. Daarin worden ook afspraken gemaakt over landingsbanen. En het goede nieuws is dat de wet deze eindeloopbaanregeling nu mogelijk maakt van 55 jaar.

In principe heb je recht op een 1/5 of 1/2 landingsbaan vanaf 55 jaar tot aan de pensioenleeftijd. Er bestaan echter ook uitzonderingen waarbij je mogelijk al vanaf 50 jaar kan ‘landen’. Werk je in een zwaar knelpuntberoep? Dan kan je vanaf 50 jaar halftijds in landingsbaan. Heb je een zwaar beroep of een loopbaan van minstens 28 jaar? Dan kan je vanaf 50 jaar voor 1/5 je loopbaan afbouwen, indien er sector-cao is in de sector waarin je werkt. Werk je in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden? Ook dan kan je halftijds of 1/5 in landingsbaan.

Je recht op een landingsbaan, betekent echter niet automatisch dat je ook recht hebt op een uitkering van de RVA. Die worden sinds 1 januari 2019 immers pas vanaf 60 jaar toegekend.
Ook hierop bestaan echter uitzonderingen. Twee cao’s van de Nationale Arbeidsraad hebben het recht op uitkeringen immers verlaagd naar 55 jaar voor 1/5 en 1/2 loopbaanvermindering in geval van: (1) zwaar beroep/nachtarbeid/bouwsector, (2) lange loopbaan van 35 jaar als loontrekkende of (3) bij herstructurering en onderneming in moeilijkheden (onder bepaalde voorwaarden).

Hou er rekening mee dat er in je sector of onderneming een cao afgesloten moet worden die verwijst naar de cao’s van de NAR opdat deze uitzonderingen toegepast kunnen worden. Indien dit niet gebeurt in jouw sector, kan je pas vanaf 60 jaar genieten van uitkeringen. En last but not least: de periode van landingsbaan waarvoor je een uitkering van de RVA ontvangt, telt volledig mee voor je werknemerspensioen.

Heb je nog meer of meer specifieke vragen over je eigen situatie?

Aarzel dan zeker niet om het secretariaat van je regio te contacteren.

Auteur: Karolien Rouffaert |  Afbeelding: Shutterstock