We hoopten met jullie dat 2021 anders zou eindigen dan 2020. Helaas, ook 2021 lijkt buitengewoon te zullen eindigen. Gelukkig is er een positieve noot. Een fijne kant van de maand december is dat veel werknemers dan hun eindejaarspremie krijgen uitbetaald: een ‘dertiende maand’, zoals de volksmond zegt.

In normale tijden zijn er geen wijzigingen aan de betaling van de premie, als er zich geen wijzigingen voordoen in de tewerkstelling. Maar 2021 was een jaar waarin veel werknemers geconfronteerd werden met tijdelijke werkloosheid. Misschien heb je wel vragen over de impact van sommige gebeurtenissen op je eindejaarspremie. We geven hier een antwoord op enkele vaak voorkomende vragen.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Een algemene regeling over eindejaarspremies, van toepassing op alle werknemers, bestaat niet. In de meeste gevallen wordt de eindejaarspremie geregeld op basis van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In die cao staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de eindejaarspremie te kunnen krijgen. Doorgaans moet je een aantal maanden anciënniteit hebben vooraleer je een premie kan ontvangen. Het bedrag van de premie kan ook beïnvloed worden door bepaalde afwezigheden (bijvoorbeeld ziekte). In de cao wordt dan bepaald of deze afwezigheden gelijkgesteld worden voor de berekening van de premie. Ook bij het einde van de overeenkomst, heb je soms recht op een (gedeelte van) de premie. De afspraken hierover kan je ook terugvinden in de cao.

Er bestaat echter niet altijd een sectorale cao over de eindejaars­premie. In dat geval is er mogelijk toch een eindejaarspremie omdat je onderneming of organisatie dit zelf regelt via een ondernemings-cao of het arbeidsreglement. Er kan ook een individueel akkoord zijn tussen werkgever en werknemer, binnen het arbeidscontract. Soms staat er geen regeling op papier, maar wordt toch een premie toegekend omdat dit gebruikelijk is in je onderneming.

Om hoeveel geld gaat het?

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend? Dat lees je in de overeenkomst die de premie regelt. Dikwijls is het een vast bedrag dat overeenstemt met het maandloon van de maand van betaling. In andere gevallen wordt een percentage op het loon uitbetaald. Soms geldt het maandloon, het jaarloon, het gemiddeld variabel loon of het uurloon als basis om de premie te berekenen. Kortom, er zijn veel verschillende manieren om de premie te becijferen.

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid omwille van corona op je eindejaarspremie?

Misschien werd je in 2021 geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de huidige pandemie en vraag je je af of dit een invloed heeft op je eindejaarspremie. Ook hier kan de situatie erg verschillen. In sommige sectoren of ondernemingen worden periodes van tijdelijke werkloosheid (gedeeltelijk) gelijkgesteld aan gewerkte periodes waardoor de impact op de eindejaarspremie beperkt kan zijn. Ondanks de vele pogingen van onze vakbondsonderhandelaars om tijdelijke werkloosheid helemaal gelijk te stellen, is dit voor veel sectoren niet gelukt. Voor de werknemers uit deze sectoren zal de eindejaarspremie lager zijn dan jaren waarin er geen tijdelijke werkloosheid gold.

Alle sectorale afspraken overlopen op deze pagina is helaas niet mogelijk (zowel voor wat betreft de berekening als de gelijkstellingen). Meer informatie over de regeling van de sector waar je werkzaam bent, vind je op www.hetacv.be/eindejaarspremie. Twijfel je aan de berekeningswijze van je eindejaarspremie of wil je hierover meer informatie, dan kan je zeker of aankloppen bij de dienstverleners in onze regionale kantoren (zie contactgegevens achteraan dit nummer).

Hoeveel houd ik netto over?

Op de betaalde eindejaarspremie moeten zowel RSZ-bijdragen (13,07% van het bruto bedrag) als bedrijfsvoorheffing worden afgedragen. De tarieven in de bedrijfsvoorheffing zijn nogal hoog en hangen af van het bruto jaarinkomen. Afhankelijk van de hoogte van je loon, kan de netto premie de helft lager liggen dan het bruto bedrag. Met al je vragen hierrond kan je terecht bij onze dienstverleners.

Auteur: Ben Catteau |  Afbeelding: Pexels