Intimidatie en seksueel geweld op de werkvloer kunnen wereldwijd bij wet verboden worden. Vakbonden, werkgevers en overheden, verenigd in de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben hiervoor in 2019 een bindend verdrag met concrete aanbevelingen afgesloten. Slechts negen landen hebben dit verdrag echter omgezet in nationale wetgeving.

Eind november riepen vakbonden wereldwijd op om dit te doen. Werknemers moeten zich veilig voelen op hun werkplek. Voor de hoofzakelijk vrouwelijke werknemers in de handel, is dit een belangrijke vraag. Tijdens de pandemie leidde de combinatie van verhoogde stress door de pandemie en de polemiek rond het dragen van maskers herhaaldelijk tot verbaal en zelfs fysiek geweld door klanten.

In Australië zette de vakbond al een uitgebreide bewustmakingscampagne naar klanten op met een nultolerantie voor gewelddadig gedrag. Werkgevers nemen dit niet altijd serieus: “De klant heeft altijd gelijk”. Gelukkig staan hierover in het Belgische sectorakkoord wel afspraken. Als vakbond willen we dat nationale overheden het geweld op de werkvloer in alle sectoren aanpakken, door het gemaakte verdrag om te zetten in nationale wetgeving.

www.ituc-csi.org