Interim United waakt over rechten van uitzendkrachten

Zowat de helft van de interimcontracten in ons land zijn dagcontracten, de helft daarvan zijn opeenvolgende dagcontracten. Dat betekent in de praktijk dat interimmers met zulke contracten niet weten of ze de volgende dag nog werk hebben. Zelfs uitzendkrachten die al lang bij dezelfde opdrachtgever werken, vinden moeilijk een weg uit die zeer flexibele en onzekere context.

“Dagcontracten worden lang niet alleen gebruikt worden om onvoorspelbare piekmomenten op te vangen. Ze maken deel uit van een businessmodel, maar gaan ten koste van werknemers. Bovendien wentelen ze kosten voor bv. ziekte of tijdelijke werkloosheid af op de sociale zekerheid. Wij willen daarom het overmatig gebruik – of misbruik – ervan stoppen,” legt Eva Van Laere van ACV uit. Zij is de drijvende kracht achter Interim United, de nieuwe ACV-werking die zich specifiek op uitzendkrachten richt.

 

“Dagcontracten zijn vaak businessmodel ten koste van werknemers”

 

Gelijke rechten

“Dat we ons het lot van interimmers aantrekken is niet nieuw,” vertelt Eva. “We hebben daarvoor niet gewacht op een nieuwe naam. Het ACV heeft ook al heel wat bereikt. Denk maar aan stemrecht voor interimmers bij sociale verkiezingen, het recht op betaalde feestdagen tussen twee contracten, de afschaffing van de 48-uren regel waardoor contracten vóór aanvang door beide partijen moeten ondertekend worden… Maar we merken dat nog altijd veel werkgevers misbruik maken van het feit dat uitzendkrachten niet altijd goed geïnformeerd zijn. Daarom blijven we informeren en sensibiliseren. En we helpen waar nodig. Vaak worden we geconfronteerd met vragen over achterstallig loon, niet-uitbetaalde feestdagen, overuren en premies. In principe hebben interimmers recht op hetzelfde loon als hun vaste collega’s. Maar in de praktijk moeten we daar nog vaak voor tussenkomen.”

Carrousel

Het idee dat uitzendwerk een eigen keuze zou zijn, blijkt niet correct. “Voor de meerderheid is dat niet zo. Vaak blijven ze vastzitten in een carrousel van tijdelijke jobs en beloftes van vast werk. Het gaat vaak om jongeren, maar ook oudere werknemers die na een tegenslag of een herstructurering op interimwerk aangewezen zijn, blijven er tot hun pensioen in hangen.”

Auteur: Jan Deceunynck | Afbeelding: ACV