Op weg naar een Europees minimumloon

Op 25 november vond een belangrijke stemming plaats in het Europees Parlement. De Europese Commissie had reeds eerder het debat geopend over een richtlijn inzake minimumlonen, met afdwingbare afspraken voor alle werknemers. De overgrote meerderheid van het Parlement wil hierover onderhandelen.

Vanuit België stemden N-VA en Vlaams Belang tegen. Nochtans is zo’n minimumloon een belangrijke mijlpaal op de weg naar verbetering van het leven van miljoenen werkenden in de EU die met lage lonen worstelen. Zo’n 9,5 miljoen werkenden kunnen met moeite hun verwarmingsrekening betalen. Miljoenen anderen hebben amper geld voor deftige voeding of steken zich in schulden om hun huur te kunnen betalen.

Ook voor de economie is dit een goede zaak. Dit extra geld zal terug naar de economie vloeien. Het is nu van belang dat de volgende stappen snel worden genomen. De ministers moeten hun onderhandelingspositie bepalen opdat de besprekingen kunnen overgaan naar de volgende fase. Vakbonden zullen hier strikt op toezien.

www.etuc.org