Internationale actiedag voor zorgwerknemers

Op 29 oktober organiseerde de internationale vakbondswereld een wereldwijde actiedag over de nood aan investeringen en waardig werk in de zorg. Er werd vooral aandacht geschonken aan de werknemers in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De Europese vakbond voor de overheidssector (EPSU), klaagt namelijk aan dat politici te weinig aandacht hebben voor deze zorg. De pandemie heeft de bestaande problemen alleen maar versterkt: gebrek aan middelen, te weinig personeel, hoge psychosociale risico’s en verdere privatisering. Dat leidde in de eerste coronagolf tot de helft van de dodelijke slachtoffers. De vraag van EPSU aan het Europees Parlement kreeg de steun van 88 Europese parlementsleden. President Von der Leyen kondigde een Europese zorg­strategie aan, maar erkenning is niet genoeg. Het is tijd voor concrete acties om de uitdagingen aan te pakken en voldoende overheidsmiddelen te voorzien. In heel Europa leggen nationale vakbonden van de zorgsector deze eisen op de overlegtafel.

www.epsu.org