Toekomstgericht thuiswerk in de banksector

En of we blij zijn dat we opnieuw naar de werkvloer kunnen. Opnieuw in levenden lijve kunnen vragen aan collega’s hoe het met hen gaat of brainstormen over bepaalde projecten. En toch worden thuis- en telewerk blijvers, dat staat vast. In de banksector maakten werkgevers en werknemers alvast solide afspraken over structureel thuiswerk. Coronaproof én future proof, dus. Hoe ze het bij Belfius en ING doen, leest u hieronder.

Bij Belfius werden de afspraken rond thuiswerk in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gegoten. “Die gaat vrij ver”, verduidelijkt Valerie Scherpereel van Belfius. “Wie mag thuiswerken, wie niet, de thuiswerkvergoedingen, de apparatuur, het staat er allemaal in. Zelfs het recht op deconnectie hebben we formeel in de cao opgenomen.”

Ook het ‘hybride werken’ bij ING werd in een cao verankerd: “Gemiddeld kan er 50% thuisgewerkt worden”, legt Filip De Sutter van ING uit. “Daarnaast hebben we een charter rond telewerk, dat alle afspraken bevat. Dit charter is de basis waarop afdelingen zich organiseren. Het team en de teammanager maken samen afspraken over wie kan thuiswerken en wanneer.”

 

“Natuurlijk mag het altijd iets wat meer zijn, maar ik ben fier op wat we bereikt hebben”

 

Het personeel zat ongetwijfeld met heel wat vragen?

FILIP: “Dat klopt. Thuiswerk is echt een hot item. Veel collega’s zouden liever nog meer thuis willen werken. Anderen willen dan weer liever een goede combinatie tussen thuiswerk en op kantoor. Over de verdere praktische uitwerking bestaat nog wel wat discussie.”

VALERIE: “Voor ons, werknemers, waren de afspraken door de cao snel duidelijk. Onze eerste cao Thuiswerk dateert ook al van 2004. We evalueren deze afspraken heel vaak. Door de coronacrisis hebben we die afspraken nu verder uitgebreid, want ook de directie zag dat thuiswerk geen nadelige gevolgen had op de organisatie van het werk.”

Welke rol heeft de vakbondsafvaardiging gespeeld in het debat over thuiswerk?

FILIP: “Een zeer actieve rol, zoveel is zeker. Het telewerkcharter is uitvoerig besproken in de vakbondsafvaardiging. Natuurlijk mag het altijd iets meer zijn, maar ik ben wel fier op wat we bereikt hebben.

VALERIE: Onze rol is niet te onderschatten. We leggen altijd zoveel mogelijk afspraken vast in cao’s. Dat was nu niet anders. Zonder ons, of zonder cao, had men de mogelijkheden voor meer thuiswerk gewoon vrijwillig opengesteld, zonder bijkomende vergoedingen. Die hebben we nu wel, hoewel die gerust wat hoger mag zijn.”

Wat houden de thuiswerkafspraken juist in?

FILIP: “De basisafspraak bij ING is 50-50. We kunnen de helft van de tijd thuiswerken, tenzij de aard van de job het niet toelaat. Je kan ook niet gedwongen worden om thuis te werken. Per dag thuiswerk, krijg je een vergoeding van 7,5 euro, en maximum 85 euro per maand. Je kan ook kantoormateriaal bestellen voor je thuiswerkplek ter waarde van zo’n 750 euro per drie jaar. En we krijgen een internetvergoeding van 20 euro.

VALERIE: Door de nieuwste afspraken rond telewerk kunnen collega’s zich dit jaar inschrijven in een home based werkorganisatie, waarbij ze voornamelijk thuis kunnen werken. Bijna 70 % van de werknemers koos hier al voor. Wel moeten ze ‘regelmatig’ naar kantoor komen, om de binding met collega’s niet te verliezen. In de praktijk is dat één dag per week. De andere dagen kunnen vrij ingevuld worden. Iedereen krijgt een thuiswerkvergoeding. Wie in dat home based plan zit, krijgt een iets hogere vergoeding. Via de bank kunnen we ook kantoormateriaal aankopen. De home based collega’s krijgen hiervoor een tussenkomst.”

Banken willen geen sectorafspraken

“Terwijl de meeste grootbanken al akkoorden afsloten over de arbeidsorganisatie na corona, loopt dit niet zo vlot bij de kleinere banken,” legt Elke Maes van ACV Puls uit. “AXA en Argenta maakten al lang geleden afspraken rond telewerk die nu in de praktijk toegepast worden. Maar bij vele andere banken stellen we vast dat werkgevers niet warm lopen om afspraken te maken over telewerk. Ze leggen liever eenzijdige policy’s op. Nochtans heeft het massale telewerk tijdens tijdens de coronacrisis bewezen dat telewerken werkt in de sector. Waarom dan geen gezamenlijke afspraken?”

In de sectoronderhandelingen die op dit moment lopen, heeft ACV Puls gepleit een sectoraal raamakkoord dat verder verfijnd kan worden in de afzonderlijke banken. Maar de werkgevers houden de boot af. Ze willen enkel afspraken maken in de verschillende ondernemingen. “Laat ons toch de krachten bundelen,” verzucht Elke. “Wij willen samen sterke akkoorden sluiten rond telewerk!”

Auteur: Tom Van Aken |  Afbeelding: Adobe Stock