ACV pleit voor humaner asielbeleid

De voorbije zomer was er veel commotie rond mensen zonder papieren die in hongerstaking gingen. Ze wilden met die actie aandacht vestigen op hun uitzichtloze positie. De actie werd beëindigd zonder dat er dodelijke slachtoffers vielen. Gelukkig maar. Maar het lot van mensen zonder papieren is nog altijd bijzonder schrijnend.

 

“Vluchtelingen zijn ook ook werknemers. Ze hebben dezelfde rechten als jij en ik.”

 

Ook het ACV sprong in de bres voor de vluchtelingen. Dat is niet zo verwonderlijk, vindt Stefaan Peirsman, die binnen het ACV werkt rond migratie. “Vluchtelingen zijn voor het overgrote deel werknemers. Vaak werken ze in zeer slechte omstandigheden, maar als illegale inwoner van ons land durven ze natuurlijk niet aankloppen bij de politie of sociale inspectie.”

Op welke manier is het ACV met dit thema bezig?

STEFAAN: Met het kabinet van staatssecretaris Mahdi overleggen we over een humane aanpak van asielzoekers. We pleiten ook voor betere begeleiding voor wie niet in ons land mag blijven. In het regeerakkoord staat dat er een betere regeling moet worden uitgewerkt voor vluchtelingen die niet kunnen terugkeren. Denk maar aan vluchtelingen uit landen die weigeren hen terug te nemen of waarvan je weet dat in hun thuisland foltering of genitale verminking wacht. En hoe of naar welk land stuur je gemengde koppels? En wat met hun kinderen? De overheid werkt aan een regeling om in zo’n gevallen naar realistische en humane oplossingen te zoeken. En daar willen we als ACV mee op toezien.

Kunnen individuele vluchtelingen ook met vragen bij het ACV terecht?

STEFAAN: Zoals ik al zei zijn de meeste vluchtelingen werknemers, met dezelfde werknemersrechten als jij en ik. Als die rechten geschonden worden, kunnen ze uiteraard bij ons aankloppen. In veel gevallen zijn ze slachtoffer van uitbuiting. Alleen is het voor hen nog moeilijker dan voor jou of mij om hun rechten op te eisen of een klacht in te dienen tegen hun werkgever. Als ze bij ons aankloppen, helpen wij hen aan hun rechten te geraken.

Het ACV stelde ook voor om knelpuntberoepen open te stellen voor asielzoekers en mensen zonder papieren.

STEFAAN: Veel vluchtelingen werken in een knelpuntberoep. Ze verrichten dus waardevol werk in ons land, jobs waar handen te kort voor zijn. Waarom zouden we hen dan niet de mogelijkheid geven om dat legaal te doen? Het lijkt ons verstandig om de strenge maatregelen daarrond te versoepelen.

Auteur: Jan Deceunynck |  Afbeelding: Photonews