Achter de schermen van een dagje vakbondswerk

In Puls Magazine kijk je mee achter de schermen van een dagje vakbondswerk. Deze maand maak je kennis met ombudsman Dirk Uyttenhove.

 

“Het doet deugd om leden op pad te zetten naar een oplossing!”

 

7:30 Het ochtendgloren is het ideale moment om de mailbox door te nemen. Zoals elke morgen zijn er ook vandaag weer vragen, bemerkingen en klachten toegekomen over de ACV-dienstverlening. Een groot aantal daarvan stuur ik gericht door aan wie ze kan beantwoorden: een specifieke dienst, een vakbondscentrale, een dienstencentrum…

8:30 Ik ga aan de slag met de vragen voor de ombudsdienst: klachten over de verwerking en opvolging van een werkloosheidsdossier, over uitbetalingen van uitkeringen en bijdrages voor lidmaatschap, over de dienstverlening… Ik laat de verzenders alvast weten dat ik hun berichten goed heb ontvangen en informeer ze over de verdere opvolging.

10:00 Even tijd voor een koffie en een gesprekje met de collega’s.

10:15 Ik maak een grondige analyse van de klachten. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de klacht en zoeken we de meest aangewezen aanpak. Van elke ontvankelijke klacht maken we een dossier op. We nemen zowel contact op met de indiener als met de betrokken dienst of organisatie. Er zijn deze keer geen klachten die een bijkomend persoonlijk contact met leden vereisen.

12:30 Tijd voor de krant en een korte lunch.

 

“Een klacht over pesten op het werk is altijd een intens emotioneel dossier. Het is vaak moeilijk een passende oplossing te vinden.”

 

13:15 Een aantal klachtendossiers zijn klaar voor afronding. Alle betrokken diensten en organisaties hebben hun visie gegeven, die door onze ombudsdienst grondig bestudeerd zijn. Daar gaat heel wat tijd over, maar het is dan ook zeer belangrijk om de inzender van de klacht een correct antwoord te kunnen bezorgen.

14:30 Tussendoor overleg ik via Teams met een collega over een klacht over pesten op het werk. Dat zijn altijd intense emotionele dossiers. Het is vaak moeilijk een passende oplossing te vinden of alle betrokkenen te doen meewerken. We bespreken de actuele situatie, toetsen mogelijke initiatieven af en stellen oplossingen voor. In dit concrete geval nodigen we het betrokken lid uit voor een gesprek. Zo raken we er wel uit.

15:15 Ik werk nog een aantal dossiers af. Op mijn tafel ligt een aanslepend werkloosheidsdossier met teruggevorderde werkloosheidsuitkeringen. Dan is er nog een discussie over een juiste bijdragebetaling en een aantal discussies over achterstallige vakbondspremies.

17:30 We eindigen waar we begonnen zijn. Er zijn weer nieuwe vragen en klachten toegekomen in de mailbox. Ik ga er vlug even door. Morgen is er weer een dag. Vandaag heb ik gelukkig een aantal leden een antwoord kunnen bieden of op pad gezet naar een oplossing. Dat doet deugd!

Auteur: ACV Puls | Afbeelding: ACV