Stijgende energieprijs treft Europese werknemers

De energieprijzen swingen de pan uit. Daardoor moeten drie miljoen laagbetaalde werknemers in Europa ondanks dat ze voltijds werken kiezen tussen het verwarmen van hun huis of het behoorlijk voeden van hun gezin of het betalen van de huur. De laatste tien jaar is het aantal werkende armen alleen maar gestegen en in heel Europa dreigen steeds meer werknemers in energiearmoede te belanden. In België gaat het om 21.680 werknemers. Hoog tijd dus voor een krachtige EU-actie om degelijke minimumlonen te verzekeren!

Concreet vraagt het Europees Vakverbond (EVV) dat wettelijke minimumlonen een fatsoenlijke levensstandaard garanderen. Ze mogen nooit minder bedragen dan 60% van het mediane loon en 50% van het gemiddelde loon van een lidstaat. Momenteel hebben maar liefst 20 EU-lidstaten minimumlonen onder dat niveau. Het EVV benadrukt dat studies aantonen dat collectief overleg tussen werkgevers en vakbonden de beste manier is om eerlijke lonen te bereiken.

www.etuc.org

Auteur: ACV Puls |  Afbeelding: Shutterstock