Nood aan respect voor werknemersrechten in de productie van smartphones

Vooraleer een smartphone in de winkelrekken komt, doorloopt het een complexe productieketen waarin werknemersrechten niet altijd gegarandeerd zijn. Dat geldt ook voor smartphones van de het Chinese Xiaomi Corporation, de grootste smartphone fabrikant in de wereld. Voor hun productie werken ze nauw samen met Salcomp in Turkije. Tijdens de pandemie dwong dat bedrijf werknemers om elf uur per dag te werken in plaats van de normale acht uur. Deze extra uren werden slechts gedeeltelijk betaald. Pauzes konden enkel na toestemming van een manager. Omdat er geen kantine was, moesten de werknemers in containers eten.

Een groot deel van de werknemers sloot zich daarom aan bij de Turkse metaalvakbond (Türk Metal). De directie reageerde met intimidatie, bedreigingen en het ontslag van negen vakbondsleden. Dat moest werknemers afschrikken om zich aan te sluiten. Om demonstraties te voorkomen, verbood het bedrijf werknemers hun telefoon te gebruiken en kwam er een hek rond de fabriek. De directie schond dus op een extreme manier het recht van werknemers om bij een vakbond aan te sluiten. De mondiale industrievakbond IndustriAll roept Chinese bedrijven nu op om werknemers met waardigheid te behandelen.

Auteur: ACV Puls |  Afbeelding: Shutterstock