Heb ik als interimmer recht op maaltijdcheques?

Ik heb gemerkt dat ik als uitzendkracht geen maaltijdcheques krijg. De vaste werknemers van de onderneming waar ik werk, krijgen die wel. Mag dit?

Het uitzendbureau is je (juridische) werkgever en staat in voor de correcte betaling van je loon en je voordelen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat het loon van een uitzendkracht niet lager mag zijn dan waarop hij recht zou hebben gehad, als hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer door de gebruiker in dienst was genomen. De ‘gebruiker’ is het bedrijf waar je werkt, maar dus niet je (juridische) werkgever; dat is het uitzendkantoor.

Het begrip ‘loon’ moet ruim opgevat worden. Het gaat om elke tegenprestatie voor arbeid verricht in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Zo heeft de uitzendkracht niet enkel recht op dezelfde baremieke inschaling, maar ook op alle premies, kostenvergoedingen, loontoeslagen, … waarop een vaste werknemer recht heeft. Je uitzendkantoor zal dus ook maaltijdcheques moeten voorzien wanneer de vaste werknemers van de gebruiker er recht op hebben.

Van de regel dat de uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon als de vaste werknemers bij de gebruiker, kan worden afgeweken, als gelijkwaardige voordelen worden toegekend door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), afgesloten in de sector voor de uitzendarbeid (PC 322). Zo is er bijvoorbeeld een sectorale cao gesloten over een eindejaarspremie voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten hebben dus recht op een eindejaarspremie volgens deze sectorale cao en niet volgens de regels die bij de gebruiker gelden.

Auteur: Bram Van Goethem |  Afbeelding: Shutterstock