Sociale zekerheid betalen, betekent niet dat je minder loon overhoudt!

De uitspraken van Marc Leemans over het pensioendebat deden stof opwaaien. Voor alle contracten en vormen van verloning moet er volgens de ACV-topman een correcte socialezekerheidsbijdrage komen. Zo zou er volgens de berekeningen van het Planbureau bijna 16 miljard terugvloeien naar de sociale zekerheid – een mogelijke oplossing om de pensioenen betaalbaar te houden. Leemans neemt hierbij zowel interim- als studentenarbeid, flexi-jobs en de zogenaamde kluseconomie in het vizier.

Laat dit nu net de contracten zijn waarmee heel wat jonge mensen werken. Is het dan niet onfair om hen voor of aan het begin van hun carrière al meteen volwaardig financieel te laten bijdragen? Dat hoeft niet zo te zijn. De sociale zekerheid is een mechanisme dat een opvangnet biedt aan wie dat nodig heeft. Het wordt betaald met bijdrages van werknemers en werkgevers. Die bijdrages zijn eigenlijk geen belastingen maar een soort ‘lidmaatschap’ van een inkomensverzekering, gebaseerd op het solidariteitsprincipe.

Studenten worden momenteel bijna helemaal uitgesloten van die sociale zekerheid. Ze dragen er niet toe bij, dus bouwen ze ook geen sociale rechten op en krijgen ze geen financiële steun wanneer er iets misloopt – denk maar aan ziekte, quarantaine of tijdelijke werkloosheid. Jongeren hebben er meestal al een aantal gewerkte jaren opzitten vooraleer ze zelf hun pensioenrechten en andere sociale rechten beginnen op te bouwen. Dat zou kunnen worden rechtgetrokken door vanaf de studentenjobs en de interimcontracten waarmee velen starten op dezelfde manier sociale bijdragen te laten leveren. Zo bouwen ze meteen rechten op.

Houd je door die sociale bijdrage te betalen minder over op het einde van de maand? Nee, dat hoeft niet. Studenten en interimmers werken bijvoorbeeld vaak aan een lager loon. De persoonlijke bijdrage vermindert dan via de zogenaamde werkbonus. Die zorgt ervoor dat werknemers met een laag brutoloon een hoger nettoloon overhouden. En nogmaals, je bouwt dus pensioenrechten, vakantierechten en uitkeringsrechten op.

Het wordt steeds moeilijker om onze sociale zekerheid overeind te houden. Dit kan daarom wel eens een oplossing bieden. Student en vragen rond jongeren en de sociale zekerheid? Jong ACV heeft een handige FAQ.

Auteur: Sofie Van Der Vreken |  Afbeelding: Shutterstock