Sectoronderhandelingen gaan van start

ACV Puls ijvert voor koopkracht, thuiswerk, landingsbanen en nog veel meer

Afgelopen voorjaar leverden de vakbonden een harde strijd voor een sterk sociaal akkoord. Dat resulteerde uiteindelijk niét in een interprofessioneel akkoord over de lonen. De regering drukte eenzijdig een maximale loonstijging van 0,4% door. Voor de vakbonden was die minimale stijging een onverteerbare kaakslag, die niet in verhouding staat tot de geleverde inspanningen door het personeel – zeker in covidtijden. Ons verzet tegen de loonwet, die de oorzaak is van deze onrechtvaardige marge gaat dus onverminderd verder.

De interprofessionele besprekingen worden nu gevolgd door onderhandelingen in de verschillende beroepssectoren. “Daar zullen we alles uit de kast halen om de minimale marge te maximaliseren ,” legt algemeen secretaris Stefaan Decock uit. “Meer zelfs. Het is onze ambitie om stevig in te beuken op de minimale loonstijging die het interprofessioneel akkoord voorziet. Zeker in sectoren waar covid niet speelde of die zelfs beter gedraaid hebben is er geen reden om de loonstijging te beperken tot die schamele 0,4%.”

“Niet in het minst willen we de lage lonen optrekken,” stelt Stefaan. “Niet alleen de absolute minimumlonen, maar ook de lonen die daar niet al te ver boven zitten, moeten omhoog. Zonder de economische realiteit van de sectoren uit het oog te verliezen, willen we dat álle werknemers beloond worden voor hun inzet.”

Thuiswerk

De sectoronderhandelingen gaan niet alleen over loon. “We willen ook afspraken maken over thuiswerk,” aldus de topman van ACV Puls. “Daarover zijn in tal van bedrijven tijdelijke ‘crisisafspraken’ gemaakt. Maar thuiswerk is een blijver en vergt structurele afspraken. Uit een ruime bevraging door ACV Puls bleken duidelijke verwachtingen: de nood aan werkmiddelen, een vergoeding van de gemaakte kosten, ondersteunende coaching van thuiswerkers… Daar willen we duurzame afspraken over maken.”

Net als over de mobiliteit. Die moet groener en duurzamer. Woonwerkverkeer en bedrijfswagens bieden kansen om daaraan te werken. ACV Puls wil mee aan het stuur zitten van die verandering. Daarover lees je op p. 4 van dit magazine nog meer.

Loopbanen

En dan is er nog het loopbaandebat. Ook daarover moeten in de sectoren afspraken gemaakt worden. Goeie startcontracten, goeie startlonen, écht werkbaar werk, vorming en opleidingskansen en een stabiel eindeloopbaankader. “Een leefbaar einde van een loopbaan kan verschillen per sector. Dus willen we ook de afspraken per sector laten aansluiten op die realiteit. Maar dat landingsbanen (4/5 en halftijds) een belangrijk deel van de oplossing zijn, staat voor ons als een paal boven water. Bovendien bieden dergelijke formules kansen voor jongeren die nu moeizaam aan de slag geraken of gevangen blijven in precaire en flexibele contracten.”

Auteur: Jan Deceunynck  |  Afbeelding: Adobestock