Privatisering van gezondheidszorg leidt niet tot betere mondiale gezondheid

De mondiale vakbond voor de zorgsector is samen met heel wat organisaties rond gezondheid en mensenrechten bezorgd over een studie die de Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde. Die studie focust op hoe je private gezondheidsdiensten kan betrekken in een privaat/publiek gezondheidsstelsel en haalt een voorbeeld aan uit India, waar lokale overheden private ziekenhuizen onder de arm namen om de pandemie het hoofd te bieden.

De hoge rekeningen en het weigeren van bepaalde coronapatiënten bleef onvermeld. Het gaat hier dus om een zeer eenzijdig verhaal. Er is net een evenwichtige discussie nodig over private betrokkenheid in de gezondheidszorg, die gepaard moet gaan met een open debat en bevragingen over deze zeer gevoelige thema’s. Dat vraagt een beoordeling van de toenemende commercialisering van de gezondheidszorg. Grote multinationale ondernemingen uit de ouderenzorg leggen nu al druk op de Wereldgezondheidsorganisatie. Recht op gezondheid voor iedereen in een kwaliteitsvol kader moet centraal staan, zonder direct of indirect commercialisering te promoten.

www.epsu.org