Mag ik mijn uurrooster krijgen via Whatsapp?

“Sinds kort hebben we een Whatsapp-groepje met de collega’s. Via die weg geeft de werkgever o.a. de uurroosters door, maar wordt er ook meer en meer andere informatie uitgewisseld. Per dag worden zo heel wat berichtjes verstuurd, ook buiten de werktijd. Mag dit zomaar?”

Meedelen uurroosters

Veel werknemers met een variabel rooster herkennen zich ongetwijfeld in deze vraag. Als je met een variabel uurrooster werkt, moet het arbeidsreglement uitdrukkelijk bepalen hoe en wanneer je in kennis wordt gesteld van je uurroosters. Je moet in alle gevallen schriftelijk (op papier of elektronisch) op de hoogte worden gebracht door een gedateerd bericht. Je moet ook ten minste vijf werkdagen op voorhand op een betrouwbare, geschikte en toegankelijke manier worden geïnformeerd over je werkschema.

Je werkgever mag dit dus inderdaad doen via een Whatsapp-groep, als dit uitdrukkelijk in het arbeidsreglement vermeld wordt. Het berichtje van je werkgever mag gericht zijn tot een groep van werknemers, maar moet alleszins jouw individuele uurrooster bevatten.

Deconnectie

Als je Whatsapp ook voor je job gebruikt, dreigt de grens tussen werk en privé te vervagen. Want Whatsapp gebruik je ook om met vrienden en familie te communiceren. Een constante stroom van berichtjes in een professionele Whatsapp-groep kan tot frustraties leiden en stressverhogend zijn.

Je wordt als werknemer ook niet geacht om altijd bereikbaar te zijn, ook niet via Whatsapp. Je werkgever moet je roosters, pauzes, rusttijden, verloven, enzovoort respecteren. Bovendien moet elke werkgever de psychosociale risico’s in kaart brengen en hiermee rekening houden in zijn welzijnsbeleid.

Het is sterk aangeraden om binnen de onderneming duidelijke afspraken te maken met de werkgever rond deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Als er op je werk een CPBW is, moet je werkgever daarover op regelmatige tijdstippen overleg voorzien. Dat is hij ook verplicht als de werknemersvertegenwoordigers binnen het CPBW hierom verzoeken. Maak dus zeker gebruik van dit recht op overleg!

Auteur: Bram Van Goethem – Foto: Shutterstock