Voor werknemers in de zorgsector heeft de coronacrisis dan toch iets positiefs opgeleverd: vanaf juli gaan de lonen er omhoog. De stijging was al jaren geleden afgesproken, maar verliep bij gebrek aan middelen langzaam en gefaseerd. Door de coronacrisis raakte het dossier in een stroomversnelling.

Al vijftien jaar geleden werd gestart met het ontwikkelen van een nieuwe functieclassificatie voor de zorgsectoren, waar ook nieuwe loonschalen aan gekoppeld werden. Maar de uitvoering liet op zich wachten. In 2018-2019 werd een bescheiden eerste stapje gezet. Nu wordt de aanpassing in één keer volledig doorgevoerd. Dat betekent dat voor meer dan 90% van de 230.000 werknemers in de betrokken sectoren de lonen, toeslagen, eindejaarspremies en het vakantiegeld aanzienlijk stijgen. En, niet minder belangrijk, niemand gaat erop achteruit.

Helaas gaat het – voorlopig – niet over alle zorgsectoren. De nieuwe functieclassificatie geldt enkel voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatiecentra en -ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en psychiatrische verzorgingstehuizen. In de andere welzijnssectoren, zoals de gehandicaptenzorg, gezinszorg of kinderopvang, wordt de update van de functieclassificatie verwacht vanaf 2023-2024. Wel is ook voor die sectoren al een structurele loonsverhoging afgesproken vanaf dit jaar.

Simulator

Enkele jaren geleden kreeg elk personeelslid in de betrokken sectoren de kans om al dan niet in het nieuwe model in te stappen. Wie twijfelde of de nieuwe loonbarema’s voor hem of haar een vooruitgang betekenden, kon in het oude systeem blijven. Dat kan nog altijd, maar door de nieuwe vlugge stap vooruit, wordt de overstap voor velen interessanter. Wil je weten wat de nieuwe loonbarema’s voor jouw portemonnee betekenen? Dan kan je het nakijken in de simulator op https://ific100.wittewoede.be. Je kan ook altijd terecht bij je vakbondsvertegenwoordiger op het werk en bij de dienstverleners in de ACV Puls-secretariaten. Hun contactgegevens vind je op de achterflap van dit magazine. Overstappen kan nog tot 30 juni. Voor wie in 2018-2019 al de stap zette, wordt de loonsverhoging automatisch doorgevoerd.

De aanpassing gaat in vanaf juli 2021. Hou die maand dus zeker je loonbriefje in het oog. In de woonzorgcentra, de revalidatiesector en psychiatrische verzorgingstehuizen wordt de aanpassing met terugwerkende kracht vanaf april doorgevoerd. Daar wordt het verschil van de voorbije drie maanden mee verrekend met het loon van juli.

Auteur: Jan Deceunynck – Foto: Shutterstock