Snel akkoord over landingsbanen en SWT nodig

Binnen een interprofessioneel akkoord (IPA) worden normaal ook afspraken gemaakt over landingsbanen en SWT. Daardoor kan dan afgeweken worden van de algemene regels op landingsbanen en SWT. Deze afspraken moeten tweejaarlijks hernieuwd worden. Akkoorden daarover zijn er voorlopig nog niet.

De dwangbuis van de loonnormwet heeft een interprofessioneel akkoord voor 2021-2022 onmogelijk gemaakt. En het overleg over het deeldossier van de eindeloopbaanregelingen bracht voorlopig ook nog geen oplossing. Een landingsbaan vanaf 55 (1/5) of 57 (1/2) is al niet meer mogelijk sinds 1 januari 2021. De SWT-regelingen die een lagere leeftijd voorzien lopen af op 30 juni.

Het ACV wil dat de afspraken verlengd worden tot 30 juni 2023 zodat landingsbanen en SWT mogelijk (blijven). Landingsbanen geven mensen de mogelijkheid om aan de slag te blijven en het toch wat rustiger aan te doen. Dankzij SWT vallen oudere werknemers die ontslagen worden niet alleen terug op een werkloosheidsuitkering, die na verloop van tijd daalt tot onder de armoedenorm, maar hebben ze daarnaast ook recht op een toeslag van de werkgever. Landingsbanen creëren ook jobs voor jongeren, die de plaats kunnen innemen van oudere collega’s die het wat rustiger aan willen doen.

De afbouw van deze eindeloopbaanregelingen heeft trouwens nog een ander ongunstig neveneffect: steeds meer oudere werknemers zijn langdurig ziek. Naast de lichamelijke en psychologische impact op deze mensen is de weerslag hiervan op de sociale zekerheid ook veel groter. Want in een landingsbaan blijven mensen namelijk aan de slag én dragen ze bij aan de sociale zekerheid. SWT is door de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ook veel interessanter dan de mensen gewoon werkloos te stellen. SWT financiert dus mee onze sociale zekerheid.

Het ACV zet in op landingsbanen met uitkering vanaf 55, zowel voor de ½ als de 1/5 onderbreking. Wat betreft SWT wil het ACV onder meer vanaf 60 jaar SWT voor zware beroepen en lange loopbanen voor de periode 1/7/21 tot en met 30/06/2023. Medisch SWT moet mogelijk zijn vanaf 58 jaar. En voor SWT in bedrijven in herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden is er, gelet op de economische impact van de corona, nood aan SWT onder de 60 jaar.

Bij het ter perse gaan was er in de Groep van 10 een ontwerpakkoord over de landingsbanen. Op 22 juni wordt het ontwerp beoordeeld door het ACV. Je leest er later meer over op www.acv-puls.be

Auteur: Jan Deceunynck – Foto: ACV