Geen overheidsopdrachten voor bedrijven zonder collectief overleg

UNI wil vakbondswerk versterken

Het is al meermaals gebleken uit studies: in bedrijven met vakbonden en sociaal overleg is het beter werken. Een onderzoek van denktank Minerva stelde enkele jaren geleden vast dat sociaal overleg leidt tot hogere lonen, meer jobzekerheid, een betere arbeidsorganisatie en grotere carrièrekansen.

Door de stevige vakbondsaanwezigheid scoort België sterk in een Europese vergelijking. Maar er ligt nog veel werk op de plank. In België én de rest van Europa. Daarom start de Europese vakbondsfederatie UNI nu een grootscheepse campagne om overheidsopdrachten te koppelen aan vakbondswerk.

Elk jaar wordt er in de hele Europese Unie twee miljard euro uitgegeven door overheden en openbare instellingen aan goederen en diensten die door particuliere bedrijven worden geleverd. Het gaat om heel uiteenlopende bedrijven; van contracten voor poetsbedrijven in openbare gebouwen, tot IT-oplossingen en het beheren van aanvullende pensioenfondsen voor overheidspersoneel.

Bij die uitbestedingen wordt er in de eerste plaats rekening gehouden met de prijs. Daarnaast zijn er ook duurzaamheidscriteria waaraan uitvoerders moeten voldoen. Toch zijn er geen richtlijnen over werknemersrechten te bespeuren. De focus op kwantiteit, in plaats van kwaliteit, werkt een race to the bottom in de hand. Bedrijven zetten fundamentele collectieve onderhandelingsrechten van hun werknemers onder druk, met ondermaatse arbeidsvoorwaarden als gevolg.

Ook in België worden er grote contracten afgesloten tussen bedrijven en de verschillende overheden. IBM is een actueel voorbeeld van een bedrijf dat heel wat overheidscontracten binnengehaald heeft, maar waar tegelijk zware herstructureringen plaatsvinden – 196 banen zouden worden geschrapt. De onderhandelingen zijn er volledig vastgelopen.

Overheidsopdrachten horen net een voorbeeldrol te spelen. Op elk niveau – lokaal, nationaal en Europees – kunnen overheidsopdrachten worden gebruikt om fatsoenlijk werk te leveren. Dat kan alleen als mensen op het werk inspraak hebben. Daarom roept UNI Europa nu op tot een wijziging van de EU-regels voor overheidsopdrachten: geen overheidsopdrachten voor bedrijven zonder collectieve overeenkomsten.

Steun de Uni Europa campagne voor betere collectieve onderhandelingen bij overheidsopdrachten via www.uni-europa.org