Coronafactuur is hoog, maar betaalbaar

Corona maakt eerlijke belastingen nog noodzakelijker

Eind deze maand moeten de belastingbrieven weer ingediend worden. Een klus waar we allemaal elk jaar doorheen moeten. Gelukkig maakt de digitalisering het al een stukje gemakkelijker. Juni is ook de maand van de Tax Justice Week. Tijdens die week vroeg het ACV samen met andere organisaties binnen het Financieel Actienetwerk (FAN) aandacht voor faire belastingen. Daar schort namelijk nog wel wat aan.

Eerlijke belastingen hebben het voorbije covidjaar niet aan belang ingeboet. De coronafactuur is torenhoog. Voor België wordt gesproken over 31 miljard euro. Een stevig bedrag. Maar haalbaar als iedereen naar vermogen bijdraagt. Dat allemaal alleen door werknemers laten betalen, is verre van eerlijk. De factuur mag dus geen reden vormen om nog verder te snijden in de sociale zekerheid of publieke uitgaven. Ook de relance na de pandemie zal wat kosten, maar is broodnodig. Dus moeten we zorgen voor voldoende inkomsten.

Meer dan goodwill nodig

Multimiljonairs uit verschillende landen gaven tijdens het voorbije coronajaar aan dat ze wel meer wilden bijdragen om de kost van de pandemie te dragen en om bij te dragen aan het herstel. Tussen zoiets zeggen en er echt naar handelen gaapt uiteraard nog een kloof. Toch is het al een teken dat het klassieke discours wat gekanteld is. In het verleden dreigden grootverdieners meteen met kapitaalvlucht als er over hogere belastingen wordt gesproken. Die voorzichtige opening moeten we nu gebruiken. Niet om de belastinginkomsten afhankelijk te maken van de goodwill van kapitaalkrachtigen. Maar om opnieuw te pleiten voor structurele veranderingen.

Samen met het FAN willen we een progressieve inkomensbelasting op alle vormen van inkomsten, met vrijstelling voor de laagste inkomens. Daarnaast blijven we pleiten voor een belasting op grote vermogens en willen we een belasting van 0,1% op alle internationale financiële transacties. Wereldwijd pleiten we voor een minimumtarief van 25% in de vennootschapsbelasting. De winsten van multinationals willen we op groepsniveau belasten en volgens een verdeelsleutel toewijzen aan de landen waar bedrijven economische activiteiten uitoefenen. Noodzakelijke voorwaarden om dat te realiseren zijn een vermogenskadaster en meer middelen in de strijd tegen fiscale fraude.

Auteur: Jan Deceunynck – Foto: ACV