Ontdek alles over jouw eerste loon!

Je bent bijna afgestudeerd en staat aan het begin van je professionele leven. Spannend! Het is belangrijk goed voorbereid te zijn op je eerste sollicitatiegesprekken. Waarom zou een werkgever net jou moeten aanwerven? Wat heb jij hem te bieden? Maar ook, wie is die werkgever? En wat heeft hij jou te bieden? Loon is dan een belangrijk maar ongemakkelijk onderwerp.

Wat is loon precies?

Loon krijg je als werknemer in ruil voor het werk dat je levert. Dit wordt voor een groot stuk uitgedrukt in geld: je krijgt een uur-, week- of maandloon, aangevuld met vakantiegeld, een 13de of 14de maand of misschien zelfs een extra bonus. Maar er kunnen ook niet-financiële componenten in je loonpakket zitten zoals een bedrijfswagen, een gsm, een groeps- of hospitalisatieverzekering … Dat noemen we extralegale voordelen. Je loon kan vast of variabel (gekoppeld aan je prestaties) zijn. Vraag bij je sollicitatie dus zeker wat allemaal deel zal uitmaken van je totale loonpakket.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Je loon staat vermeld in je arbeidscontract. Dit is steeds het brutoloon. Op je brutoloon worden bijdragen ingehouden. Als werknemer betaal je een bijdrage aan de sociale zekerheid van 13,07 procent. Daarnaast betaal je ook bedrijfsvoorheffing. Dat is een voorafbetaling op je belastingen. Het bedrag dat na aftrek van die socialezekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing op je bankrekening wordt gestort is Je nettoloon. Wil je zelf de omrekening bruto-netto maken? Gebruik dan de bruto-netto calculator op www.hetacv.be. Als je je brutoloon ingeeft, krijg je een goede indicatie van je nettoloon.

Hoe weet je of je een correct loon ontvangt?

Je kan de minimumbarema’s per sector opvragen bij je vakbond of raadplegen op www.minimulonen.be. Vraag na of er in de onderneming wordt beloond op basis van een barema of loonvork en of de loonafspraken zijn vastgelegd in een ondernemings-cao. Ga ook na of het loon voor jouw job marktconform is. Betalen vergelijkbare bedrijven voor dezelfde job een gelijkaardig, hoger of lager loon? Via

www.startersloon.be krijg je zicht op wat een marktconform startersloon is voor jouw job. En als vakbond kunnen we je natuurlijk ook informeren over de sectorale minima en de loonschalen die van toepassing zijn in je bedrijf.

Zit je toch nog met vragen, of wil je dat iemand je splinternieuwe contract naleest? ACV Puls staat voor je klaar. Je vindt onze contactgegevens op de achterflap van dit magazine.

Auteur: Sofie Van Der Vreken – Foto: ACV