Kan mijn baas me tot een coronatest verplichten?

Neen, je werkgever kan je op geen enkele manier verplichten of zelfs richtlijnen geven om dergelijke tests uit te voeren of de resultaten ervan mee te delen.

Bij een sneltest wordt een staal afgenomen met een neus- of keelwisser die daarna in een vloeistof wordt gedompeld. Deze wordt dan op een controleapparaatje gedruppeld en na een kwartiertje krijg je het resultaat. Deze test hoeft daarom, in tegenstelling tot de PCR-test, niet naar een labo. Het is de arbeidsarts of één van zijn/haar medewerkers van de preventiedienst die de test afneemt.
Op het werk kan enkel de arbeidsarts bepalen wie er wanneer getest wordt en met welke tests. Dat kan in het kader van clusterbeheer (bv. een dreigende uitbraak), maar ook op basis van een risico-inschatting. Dan kunnen gedurende een beperkte (weliswaar verlengbare) periode sneltests worden ingezet om virusverspreiding te beperken. Het gaat dan enkel over personen die aanwezig moeten zijn op de werkvloer, en moet gebeuren in overleg met de werkgever en gekaderd in het sociaal overleg.
Enkel jij en de arbeidsarts kennen het testresultaat. Deze medische gegevens mogen in geen geval aan je werkgever bezorgd worden (maar wel aan je huisarts, als je daarmee instemt).

Het kan ook dat je met de nodige instructies van de arbeidsarts of zijn/haar medewerkers, een zelftest afneemt, die door de arbeidsarts besteld werd. Ook dan gelden dezelfde privacyregels. Het resultaat wordt énkel aan de arbeidsarts bezorgd. Een positief resultaat betekent uiteraard dat je in quarantaine moet gaan, net zoals je hoogrisicocontacten. Maar een negatief resultaat wil niet automatisch zeggen dat je niet meer besmettelijk kan zijn. Testen gebeurt zeker niet op vraag van je werkgever. Het is niet aan hem/haar om te beslissen zelftests in te zetten, te bestellen of aan werknemers te bezorgen.
Alles gebeurt op vrijwillige en kosteloze basis. Je kan dus niet verplicht worden jezelf te testen of te laten testen.
De gehanteerde teststrategie mag er bovendien niet voor zorgen dat er soepeler wordt omgegaan met de geldende preventieve maatregelen (sociale afstand, mondmasker, verplicht thuiswerk waar mogelijk …).

Auteur: Audrey Rottier | Foto: Shutterstock